Νέα Biomass C+

Δημοσιεύθηκε η τελική έκθεση του LIFE Biomass C+!

CERTH

Το έργο LIFE Biomass C+ ολοκληρώθηκε, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα στον τομέα της βιώσιμης παραγωγής βιοκαυσίμων. Το έργο παρουσίασε με επιτυχία μια νέα προσέγγιση για την παραγωγή βιοαιθανόλης από βιομάζα μηδενικών εισροών με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο και λιγνοκυτταρίνη. Χρησιμοποιώντας πράσινα πλωτά φίλτρα (GFFs), τα φυτά του είδους Typha domingensis αναπτύχθηκαν σε αναξιοποίητες δεξαμενές νερού και σε διάφορα υδάτινα σώματα.

Το Layman's report είναι διαθέσιμο!

CERTH

Το Layman's report για το έργο LIFE Biomass C+ είναι από σήμερα διαθέσιμο (και στα Ελληνικά) για όσα άτομα θέλουν να δουν μια σύνοψη των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια για να παραχθεί βιοαιθανόλη από βιομάζα καλλιεργημένη σε υδάτινα σώματα.

Το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM) δημοσιεύει άρθρο σχετικά με το T. domingensis στο ενημερωτικό δελτίο SEMh

UPM

Μια ομάδα από το Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM) έχει δημοσιεύσει ένα άρθρο σχετικά με Typha domingensis στο τεύχος 98 του ενημερωτικού δελτίου της Ισπανικής Εταιρείας για τη μελέτη των Ζιζανίων (SEMh). Αυτή η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1989, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός επιστημονικού

Συνέδριο λήξης του LIFE Biomass C+

Volterra

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το Τελικό Συνέδριο του έργου LIFE Biomass C+ στο ξενοδοχείο Nikopolis, στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή εξετελέσθη! Η βιοαιθανόλη είναι έτοιμη!

CERTH

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σκληρών εργασιών, πειραμάτων, μελέτης, καλλιέργειας, συγκομιδής και επεξεργασίας των φυτών, και παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν (COVID-19, ακραία καιρικά φαινόμενα), οι κόποι των ομάδων μας ανταμείφθηκαν. Οι ρίζες και...