ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. που υποστηρίζει έργα προστασίας του περιβάλλοντος, της διατήρησης της φύσης και του κλίματος σε ολόκληρη την Ε.Ε. Από το 1992, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.500 έργα σε ολόκληρη την Ε.Ε. που κινητοποιούν πάνω από 9 δισ. € συνεισφέροντας πάνω από 4 δισ. € στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.