Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (UPM)

Το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (UPM) είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ισπανικό τεχνικό πανεπιστήμιο, με περισσότερα από 4.000 μέλη ΔΕΠ, περίπου 38.000 προπτυχιακούς φοιτητές και 6.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 21 σχολεία σπουδών. Η UPM επωφελείται από την κληρονομιά των σχολείων της: κάποια απο αυτά ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα.
Σήμερα η UPM καλύπτει τις περισσότερες ειδικότητες, όπως η Αρχιτεκτονική, η Πληροφορική και η Γεωδαισία & Χαρτογραφία. Επιπλέον, η UPM διαθέτει ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα υψηλής ποιότητας, μια ισχυρή δέσμευση στην Ε&Α και την Καινοτομία που διαθέτει πάνω από 200 Ερευνητικές Μονάδες και πάνω από 10 Ερευνητικά Ινστιτούτα και Τεχνολογικά Κέντρα και συμβάλλει σημαντικά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα με μεγάλο αριθμό περιοδικών, και διδακτορικές διατριβές. Οι ερευνητές της UPM διαθέτουν μεγάλη πείρα στη συμμετοχή των ερευνητικών προγραμμάτων. Όσον αφορά το 6ο Π.Π., η UPM έλαβε μέρος σε 149 σχέδια Ε&Α της Ε.Ε. με χρηματοδότηση 25+ εκατ. Ευρώ. Στο 7ο Π.Π., από τον Ιούλιο του 2010, η UPM έχει συμμετάσχει σε 193 έργα με 33+ εκατ. Ευρώ χρηματοδότησης.
Το Κολλέγιο Γεωργικής Μηχανικής αποτελείται από 6 τμήματα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και διεξάγουν το σύνολο των ερευνητικών εργασιών. Συμμετέχουν σε αυτό το έργο: Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και το Τμήμα Μηχανολογίας, Χημείας και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, που συνεργάστηκαν για πάνω από 20 χρόνια στα θέματα φυτοαποικοδόμησης με υδρόβια μακρόφυτα (Α.Μ.) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η UPM διατηρεί διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με εφαρμογές A.M. σε συστήματα επίπλευσης. Τα μέλη της ομάδας έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Α.Μ. και έχουν συνεισφέρει με τη σύνταξη επιστημονικών άρθρων.
Η ερευνητική ομάδα της UPM έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα LIFE, τα πιο σχετικά απο τα οποία ήταν τα "Νέα πλωτά πράσινα φίλτρα μακρόφυτων (FMF) για την περιοχή της Μεσογείου" από το 2002-2006 στο πλαίσιο του Natura 2000 και μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο της Lorca. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν επίσης αναπτύξει έργα Α.Μ., ωστόσο ποτέ δεν σχετίζονται με εφαρμογές βιομάζας.


Κάντε κλικ εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο της UPM.