Νέα Biomass C+

Συγκομιδή βιομάζας από το εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Ένωσης Αγρινίου, Ελλάδα

CERTH

Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ ολοκλήρωσε τη συγκομιδή του Typha domingensis από τη δεξαμενή του εργοστασίου επεξεργασίας ελιάς που εγκαταστάθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ανάπτυξη των φυτών ήταν αρκετά ικανοποιητική.

Παρουσίαση του Biomass C+ από τα ΕΛΠΕ στο webinar με τίτλο “Βιοκαύσιμα και Βιωσιμότητα: Μια εναλλακτική πηγή ενέργειας”

HELPE

Η κα. Τουμπέλη από τα ΕΛΠΕ συμμετείχε στο webinar με τίτλο “Βιοκαύσιμα και Βιωσιμότητα: Μια εναλλακτική πηγή ενέργειας”. Το webinar διοργανώθηκε από την εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών Χημείας, ReAcTiON, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική ομάδα και έχει ως στόχο τη σύνδεση -συνεργασία των φοιτητών με την αγορά εργασίας, καθώς και τη διεξαγωγή επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των CARTIF και του ΕΚΕΤΑ

CERTH

Σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω skype μεταξύ των εταίρων ΕΚΕΤΑ και CARTIF. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η ανέγερση του βιοαντιδραστήρα που αναμένεται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2021, και οι δράσεις επαναληψιμότητας αναφορικά με τις δραστηριότητες βιοεπεξεργασίας.

Η πρόοδος των Typha στο φυσικό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Βεγόρα, Ελλάδα

CERTH

Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ επισκέφτηκε το φυσικό σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ώστε να παρατηρήσει την ανάπτυξη των φυτών τα οποία έχουν εγκατασταθεί στα πράσινα πλωτά φίλτρα. Τα φυτά Typha αναπτύσσονται ικανοποιητικά και η βιομάζα που θα παραχθεί θα συγκομιστεί το επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικές φωτογραφίες.