Νέα Biomass C+

Monitor Meeting στη Θεσσαλονίκη

Volterra

Στις 15 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου και του monitor εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνέδριο λήξης του LIFE Biomass C+

CERTH

Το 2017 ξεκινήσαμε με την ιδέα να παράγουμε βιοκαύσιμα, χωρίς εκπομπές άνθρακα, χωρίς ανταγωνισμό με την παραγωγή τροφής, χωρίς υπολειμματική βιομάζα. Έτσι ξεκίνησε το Biomass C+. Μετά από πέντε χρόνια εργασιών, το έργο μας ολοκληρώθηκε.

Συνεχίζεται η τελευταία συγκομιδή φυτών στην Ελλάδα

Volterra

Είναι αρχές Νοεμβρίου και η ομάδα του ΕΚΕΤΑ προχώρησε στη συγκομιδή των τελευταίων φυτών Typha domingensis από τα φίλτρα. Μετά τη συγκομιδή ακολούθησε καθαρισμός και διαχωρισμός των ριζών/ριζωμάτων από την υπέργεια βιομάζα.

Η Volterra επισκέπτεται την CARTIF και το UPM

Volterra

Η ομάδα Volterra επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις CARTIF και του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (UPM) για να συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός βίντεο που επεξηγεί τις δράσεις του έργου.

Δραστηριότητες βιοπαρακολούθησης της καλλιέργειας του Biomass C+ για το 2022

CERTH

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου του 2022, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ επισκέφθηκε τις δεξαμενές αστικών λημμάτων της Βεγόρας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για να ελέγξει τα εγκατεστημένα Πράσινα Πλωτά Φίλτρα και τα φυτά που καλλιεργήθηκαν σε αυτά.