Νέα Biomass C+

Νέο επιστημονικό άρθρο δημοσιεύτηκε από το GA-UPM στο EUBCE 2022

UPM

Η Αγρο-Ενεργειακή Ομάδα του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (GA-UPM) παρουσίασε μια νέα συνεισφορά στη μελέτη για το φυτό Typha domingensis στο 30ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Βιομάζας (EUBCE 2022) στις 10 Μαΐου 2022. Το EUBCE έχει γίνει μια κορυφαία εκδήλωση στους τομείς της βιομάζας και της βιοενέργειας, με περίπου 1260 συμμετέχοντες από περίπου 74 χώρες και 514 επιστημονικές παρουσιάσεις για το 2022.

Δράσεις εγκατάστασης ΠΠΦ για τον τελευταίο χρόνο

CERTH

Για την τελευταία χρονιά του έργου, αποφασίστηκε η βασική εγκατάσταση Πράσινων Πλωτών Φίλτρων (ΠΠΦ) να πραγματοποιηθεί στις λιμνοδεξαμενές αστικών αποβλήτων της Βεγόρας. Εκεί τοποθετήθηκαν 2000 φίλτρα με περισσότερα από 16000 φυτά. Επιπροσθέτως, η ομάδα του ΕΚΕΤΑ αποφάσισε να δημιουργήσει δύο εγκαταστάσεις επαναληψιμότητας.

Παράδοση βιομάζας στο CARTIF

Volterra

Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα της Volterra παρέδωσε στο CARTIF όλη τη βιομάζα που συλλέχθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή η βιομάζα είχε αφεθεί να στεγνώσει στο πτηνοτροφείο όπου φιλτράρονται με επιτυχία απόβλητα κοτόπουλων με τα Πράσινα Πλωτά Φίλτρα.

5ο Monitoring Meeting του LIFE Biomass C+

Volterra

Την περασμένη Παρασκευή, 6 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το 5ο Monitoring Meeting του έργου LIFE Biomass C+ στις εγκαταστάσεις του CARTIF στο Valladolid, μετά από σχεδόν τρία χρόνια χωρίς φυσική παρουσία λόγω COVID.

To Biomass C+ παρόν στην "Ημερίδα προηγμένων τεχνολογιών για την παραγωγή πράσινων μορίων"

Volterra

Η «Ημερίδα προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής παραγωγής βιομορίων», το οποίο συνδιοργανώνεται από τρία χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα: BioSFerA, CO2SMOS και LIFE Biomass C+, μαζί με διεθνείς ενεργειακούς φορείς, θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη στις 4 Μαΐου.