Νέα Biomass C+

Η εγκατάσταση των ΠΠΦ συνεχίζεται στην Ελλάδα

CERTH

Στις 2 και 3 του Αυγούστου, συνεχίστηκε η φυτευτική περίοδος για το 2021 στην Ελλάδα. Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ τοποθέτησε τα πλωτά φίλτρα στις δεξαμενές του φυσικού συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων δίπλα από το χωριό Βεγόρα, στην περιοχή της Λίμνης Βεγορίτιδας.

Δράσεις επαναληψιμότητας στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Intercomm Foods, Λάρισσα, Ελλάδα

CERTH

Στις 28/07 η ομάδα του ΕΚΕΤΑ επισκέφθηκε τη βιομηχανία επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς Intercomm Foods στη Λάρισα. Εκεί, σε μικρές δεξαμενές που περιείχαν υγρά απόβλητα από τη γραμμή παραγωγής, τοποθετήθηκαν φίλτρα (ΠΠΦ) με το φυτό Typha domingensis, προκειμένου να ελεγχθεί η αποδοτικότητα του φυτού στις συνθήκες COD και οργανικού φορτίου από τα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας, καθώς και να παραχθεί βιομάζα.

Πώς αποκρίνονται τα αρτίβλαστα του T. domingensis στην καλλιέργεια των πλωτών φίλτρων;

UPM

Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε από την Ομάδα Agro-Energy Group του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης (GA-UPM) στο άρθρο «Growth analysis of Typha domingensis after the transplanting to a floating system for biomass production» (Ανάλυση της ανάπτυξης του T. domingensis έπειτα από μεταφύτευση σε σύστημα που επιπλέει, για παραγωγή βιομάζας), στο πλαίσιο του έργου LIFE 16 CCM/GR/000044 BIOMASS C+.

Συνέχιση συνεργασίας επαναληψιμότητας στο Εργαστάσιο Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιών της Ένωσης Αγρινίου, Αγρίνιο – Σπολάϊτα

CERTH

Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργοστάσιο Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιών της Ένωσης Αγρινίου, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την εγκατάσταση Πράσινων Πλωτών Φίλτρων (ΠΠΦ) στη δεξαμενή της μονάδας.

Η συμμετοχή του Biomass C+ στο ECOFEST 2021

CERTH

Το έργο Biomass C+ συμμετείχε στο ECOFEST 2021, ένα φεστιβάλ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις πράσινες και έξυπνες πόλεις, καθώς και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Biomass C+ στο ECOFEST 2021, Ελλάδα

CERTH

Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ θα συμμετάσχει στο ECOFEST 2021, στις 4-6 Ιουνίου 2021 εκπροσωπώντας το έργο Biomass C+. Ο κύριος σκοπός του φεστιβάλ είναι να αναδείξει τη σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και των πράσινων πόλεων καταδεικνύοντας τη σημασία του περιβαλλοντικού πολιτισμού. Το Biomass C+ θα είναι παρόν με στόχο την προώθηση της σημαντικότητας των βιοκαυσίμων και της βιωσιμότητας που μπορούν αυτά να προσφέρουν.